سردخانه های احداث شده توسط کویل سازان آریا از ساندویچ پنل های پلی پورتان با دانسیته 40 و با ضخامت های مختلف از ضخامت 5 سانتی متر تا 15 سانتی متر و با توجه به دمای اطاق ساخته می شود.

در کف سردخانه از عایق پلی پورتان با ضخامت مناسب با دمای سردخانه استفاده می شود که برای جلوگیری از له شدگی در کف از پایه های عایق مقاوم در مسافت های مناسب و متناسب با عایق پلی پورتان استفاده می شود و در انتها بتن با ضخامت مناسب و با توجه به وزن محصولاتی که قرار است در داخل سردخانه قرار گیرد استفاده می شود.

کپی رایت © 2018 - کویل سازان آریا طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب