اواپراتورهای سردخانه ای(زیرصفروبالای صفر)

اواپراتورهای شرکت کویل سازان آریا(ایران تکنیک)در24 مدل باظرفیت های 2/5 الی 76/5 kw مطابق استاندارد کاتالوگ تولید ودرخارج ازاین ظرفیت ها بر اساس سفارش قابل تولید می باشند.
بدنه وقالب اواپراتورهای شرکت کویل سازان آریا از ورق گالوانیزه تولید وسپس بارنگ کوره ای الکترواستاتیکی مقاوم دربرابر آسیب های ناشی از عوامل محیطی پوشش داده می شوند. کویل های اواپراتوری ازلوله مسی داخل شیاردار(Inner groove) وفین آلومینیومی قابل تولید می باشند.
آرایش مثلثی لوله ها باعث می شود که هوا باتمام سطح لوله ها در تماس باشند وموج های موجود در روی فین باافزایش سطح تبادل باعث افزایش راندمان کویل می گردند.برای اتصال فین به لوله ازدستگاه اکسپندر مکانیکی استفاده می شود تاانتقال حرارت بین فین ولوله بطورکامل انجام گردد.
فن های مورداستفاده در اواپراتورها ازنوع روتور خارجی ودر دو سایز 40 و50 سانتی متراستفاده می گردند. فن ها درکلاس حرارتی F ودرکلاس حفاظتی IP 54 و IP 55 می باشند.
دیفراست یا عملیات برفک زدایی در اواپراتور های ساخت شرکت کویل سازان آریا به 3 نوع دیفراست هوایی ,دیفراست باگاز داغ و دیفراست الکتریکی برحسب سفارش قابل نصب می باشند.
کلیه محصولات شرکت کویل سازان آریا مطابق بااستاندارد کیفیت ISO9001-2008 تولید وهمچنین محاسبه وطراحی وتولید محصولات این شرکت مطابق بااستانداردهای تخصصی ASHREA و ARIو DIN انجام میگردد.

 

 

کپی رایت © 2018 - کویل سازان آریا طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب