شرکت کویل سازان آریا تولیدکننده سیستم ها وقطعات تهویه وتبرید (سرمایشی و گرمایشی)
شرکت تولیدی کویل سازان آریا (ایران تکنیک) با بیش از20 سال سابقه درزمینه تولید انواع مبدلهای هوایی وسیستمهای تهویه ودرواحد فروش درزمینه تهیه وتوزیع ادوات حرارتی وبرودتی مانند قطعات کنترلی- اواپراتور و کندانسور سردخانه ای - اواپراتور و کندانسورخودرویی و ... فعالیت داشته است.
این شرکت درحال حاضر باجمع آوری تجهیزات وپرسنل تحت عنوان شرکت کویل سازان آریا درزمینه تولید انواع سیستمهای تهویه مطبوع شامل هواساز- ایرواشر- پکیج یونیت آبی –پکیج یونیت هوایی – فن کویل کانالی – یونیت هیتر- کندانسور و اواپراتورسردخانه ای (زیرصفروبالای صفر) – کندانسورهای هوایی وتولید انواع کویل های هوایی شامل کویل های آبگرم وآب سرد – کویل کندانسوری – کویل اواپراتوری – کویل بخار – کندانسور و اواپراتور پوسته ولوله و سایر محصولات سفارشی درزمینه سیستم های حرارتی وبرودتی وتهویه مطبوع فعالیت دارد.
کلیه محصولات شرکت کویل سازان آریا مطابق بااستاندارد کیفیت - ISO14001-2004 -ISO9001-2008 تولید وهمچنین محاسبه وطراحی وتولید محصولات این شرکت مطابق بااستانداردهای تخصصی ASHREA - ARI- DIN انجام میگردد.

 

 

 

کپی رایت © 2018 - کویل سازان آریا طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب